Aangesloten beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij:

LVPW

Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
Mijn lidmaatschap van de LVPW zorgt ervoor dat de kwaliteit van de beroeps-uitoefening continu wordt gewaarborgd. Voor cliënten betekent dit dat ik mij houdt aan de gedragscode, klachtenregeling en het privacyreglement van de LVPW.