Aangesloten beroepsverenigingen

LVPW

Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
Mijn lidmaatschap van de LVPW zorgt ervoor dat de kwaliteit van de beroeps-uitoefening continu wordt gewaarborgd. Voor cliënten betekent dit dat ik mij houdt aan de gedragscode, klachtenregeling en het privacyreglement van de LVPW.

SCAG

Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)