Een mens voelt zich prettig als hij in evenwicht is.

Over therapie in Zwolle

Soms is je evenwicht langere tijd verstoord en kun je geen nieuwe balans vinden. Je houdt jezelf op een bepaalde manier daarin tegen en je raakt misschien verder uit je evenwicht. In de therapie ga je onderzoeken hoe je jezelf tegenhoudt en je gaat leren hoe je nieuw evenwicht kunt brengen.


De sleutel naar balans

Voor meer ontspanning, een betere relatie en tevreden Zijn met jezelf

Verstandelijk inzicht alleen is meestal niet voldoende, vaak weet je met je verstand wel wat er aan de hand is, maar dat wil niet zeggen dat je het probleem kunt verhelpen. Daarom is er in de psychosociale therapie veel ruimte voor gevoel en emotie. Bewustwording speelt hierbij een centrale rol, net zoals een sfeer van vertrouwen en veiligheid.

Vind je balans

Verbeter je relatie

Werken met stress

Ken Wilber

“Werken aan onszelf is niet bedoeld om de golven in de oceaan van het leven kwijt te raken, maar om te leren hoe we moeten surfen”

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een vorm van gesprekstherapie die zich richt op mensen met emotionele, sociale, mentale of gedragsmatige problemen in hun interactie met anderen of in hun aanpassing aan de maatschappij of hun omgeving.

De therapie kijkt niet alleen naar individuele problemen, maar plaatst deze in een bredere sociaal-maatschappelijke context. Dit betekent dat de interacties van een individu met zijn of haar omgeving, zoals familie, vrienden, werk en bredere sociale kring, onderdeel zijn van de behandeling.


GONda Veltman Therapeut in Zwolle

Therapie Zwolle

Gonda Veltman is Psychosociaal Therapeut in Zwolle. Ze heeft al meer dan 15 jaar ervaring en heeft verschillende opleidingen en trainingen gedaan voor relatietherapie, familieopstelling, psychosociale therapie en EMDR.

Relatie Therapie

Ben je vastgelopen in je relatie? Komen jullie er samen niet meer uit? Iedere relatie kent zijn goede en minder goede tijden. Je loopt steeds tegen dezelfde dingen aan, waar je in je eentje of samen niet uitkomt.

Individuele Therapie

Individuele therapie is voor iedereen die wil werken aan zijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Het doel van individuele therapie is om meer inzicht te krijgen in de patronen die zich herhalen op je levensweg.

Groepstherapie

In de groepstherapie deel je ervaringen met anderen. Herkenning leidt ertoe, dat je je minder alleen voelt staan. Je kan schaamte overwinnen. Je krijgt het idee: ‘samen staan we sterk’.

HULP BIJ

Hulp bij alle facetten van het leven!

Als therapeut heb ik al honderden mensen mogen helpen met uiteenlopende problematiek.

Wat geeft jouw leven zin?

Veel mensen vragen zichzelf af:

wat doe ik hier eigenlijk?
wat heeft het leven voor zin?
wat vind ik nou echt leuk?
wat zijn mijn waarden?
wat betekent vriendschap?
wat wil ik in het leven?
is er een God?
enz…

Zingeving geeft nut en betekenis aan ons leven! We zoeken naar betekenis vanuit de behoefte om te ervaren dat ons leven waardevol is.

Door een gebrek aan zingeving kan het zijn dat je je minder energiek of verveeld voelen. Maar het kan ook
zijn dat je gevoelens van eenzaamheid en doelloosheid ervaart.

Ik denk dat wat we doen het leven zinvol maakt. Geluk speelt een rol maar is geen doel op zich. Het is eerder een bijproduct van wat je in het leven doet.

“The purpose of life is not to be happy—but to matter, to be productive, to be useful, to have it make some
difference that you lived at all.”

― Leo Rosten

.

Levensvragen zijn fundamenteel voor onze persoonlijke ontwikkeling en groei.
Met deze vragen kun jezelf uitdagen om dieper na te denken over wie je bent, wat je waardeert en wat je wilt
in het leven. Vind je het lastig om keuzes te maken? Of loop je al een tijdje tegen dezelfde dingen aan?

Dit soort vragen nodigen uit tot zelfonderzoek. Je hoeft niet tot een definitief antwoord te komen maar tot een dieper begrip van jezelf. Dit kan een ongemakkelijk proces zijn maar het leidt vaak tot een beter inzicht en begrip over jezelf en het leven.

.

Je angstig of onzeker voelen is heel normaal het geeft betekenis aan ons leven. Maar als het je dagelijkse
functioneren beïnvloed kan het problematisch worden!
Het kan zijn dat je bepaalde situaties uit de weggaat waardoor de angst en onzekerheid alleen maar groter
wordt. Het is daarom belangrijk om dit niet uit de weg te gaan.

Heb je het gevoel dat je in een vicieuze cirkel zit? Heb je constant behoefte aan ‘controle’? Raak je in paniek als het anders loopt?

In de therapie leer je relativeren en accepteren en omgaan met angst en onzekerheid.

Rouw verwijst naar verlies en vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. Je kan in een rouwproces komen door:

  • Het overlijden van een dierbaar persoon
  • Een verbroken relatie
  • Het verliezen van je baan

Een rouwproces bestaat uit diverse fasen. Deze fases kunnen door elkaar lopen. Het is ook niet zo dat iedereen alle fasen doormaakt. 

Ontkenning
Direct na een overlijden ervaren sommige mensen een gevoel van onwerkelijkheid, andere mensen voelen
vrijwel niets. Deze fase, waarin het verlies nog niet helemaal doordringt, geeft de gelegenheid de waarheid
geleidelijk onder ogen te zien.

Boosheid en verzet
‘Waarom overkomt mij dit?’ In deze fase zoeken we vaak een ‘schuldige’, om verdriet en boosheid op te
projecteren.

Onderhandelen en vechten
Dit kan vele vormen aannemen. Bijvoorbeeld door naar een rechter te stappen bij een echtscheiding of
ontslag.

Verdriet of depressie
Als het verdriet echt door gaat dringen, is dit de zwaarste en verdrietigste tijd.

Aanvaarding
Dit gaat met vallen en opstaan. Er komt weer wat meer ruimte, er kunnen voorzichtig weer wat plannen voor
de toekomst worden gemaakt.

Rouw is een ingrijpend proces dat veel van je vraagt. Ook als het verlies al een tijdje geleden heeft
plaatsgevonden, is het heel normaal om af en toe weer verdriet te hebben.

Een trauma ontstaat vaak wanneer iemand één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen meemaakt. Dit kan een verkeersongeluk, brand, seksueel misbruik, een overval of het verliest van een dierbaar persoon zijn.

Na een ingrijpende gebeurtenis krijg je te maken met emoties zoals verdriet, boosheid, pijn, schuld, schaamte of gevoelens van hulpeloosheid. Meestal gaat dit na verloop van tijd vanzelf over.
Maar wanneer het niet vanzelf over gaat en het je dagelijks functioneren blijft beïnvloeden hebben we het over een trauma. De impact is dan zo groot dat het te moeilijk is om te focussen op de realiteit en het hier en nu.

Bij een trauma kun je last hebben van de volgende klachten: Een verhoogde hartslag, een voortdurend gespannen gevoel, concentratie problemen, fashbacks, nachtmerries, vermijdingsgedrag, vermoeidheid, prikkelbaarheid. Er ontstaat ook een verhoogde kans op een depressie en/of verslavingsproblematiek.

In de therapie leer je om de ingrijpende gebeurtenis een plek in je leven te gegeven. In plaats van ‘er vanaf te willen komen’ ga je over de situatie in gesprek. Je leert om de ingrijpende situatie, die in het verleden heeft plaats gevonden, ‘aan te kijken’. Zodoende kan je ontdekken en ervaren dat er in het verleden niets gebeurd maar je brein de ingrijpende gebeurtenis blijft herhalen. In het hier en nu ben je namelijk altijd veilig.

Ook EMDR kan worden ingezet om het trauma te verwerken (zie EMDR)

“Een depressie is een aandoening die valt onder de ‘stemmingsstoornissen’. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten” Een depressie kan grote gevolgen hebben voor je dagelijkse leven. Je kunt vaak nog maar voor een deel of zelfs niet meer werken, voor je gezin zorgen of onderwijs volgen. Vaak zijn er ook lichamelijke klachten waardoor je leven en je naaste omgeving in de war raakt.

Is iemand met een depressie ziek?
Of is het juist een natuurlijke respons op omstandigheden?
Zijn we niet een beetje te streng tegen onszelf tegenwoordig?
Wat is er mis met een beetje ongelukkig zijn?

Antidepressiva zijn big business vandaag de dag! Het is een mooi verdienmodel en een ‘prestatiepil’ geworden zodat we door kunnen gaan met de ‘ratrace’. Een depressie is lastig en past niet in deze tijdgeest. We ogen nergens bij stil staan en moeten zo snel
mogelijk weer door. Mijn kijk op depressie is dat het vaak een uitdrukking is van omstandigheden.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen wanneer er conflicten zijn in het gezin.

Levenssituaties kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van problemen in het gezin, zoals een vechtscheiding, ruziënde ouders, verhuizing, ziekte in het gezin, culturele conflicten, misbruik of gepest worden.

Het kan het ook zijn dat jullie als ouders moeite hebben met het meegaan in de ontwikkeling van het kind; jongeren hebben tijdens de puberteit behoefte aan meer vrijheid, maar sommige ouders vinden het lastig om hierbij in te stemmen. Deze jongeren worden dan tegengehouden in hun ontwikkeling en hebben het gevoel dat ouders geen vertrouwen in ze hebben, waardoor ze ook minder vertrouwen krijgen in zichzelf wat juist de kans op risicovol gedrag verhoogt. Daarentegen zijn er ook ouders die hun kinderen teveel vrijheid geven, waardoor kinderen het gevoel krijgen dat ouders niet genoeg van ze houden; er is immers geen toezicht en zorg. Een goede balans in het zorgen voor en geven van vrijheid door de ouders zorgt voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij het kind.

Als er in een gezin veel ruzie wordt gemaakt, vaak onenigheid is en felle discussies worden gevoerd, kan dat
voor veel stress en verdriet zorgen. Bij alle gezinsleden, maar vooral bij kinderen. Vaak duurt de situatie al
jarenlang en is er een soort patroon ontstaan. Een patroon dat niet werkt en waar mensen erg ongelukkig van worden. Het doorbreken van dat patroon is lastig; de problemen zijn vaak complex.

Vanuit mijn praktijk biedt ik systeemtherapie aan om samen deze patronen te doorbreken.

Stress is een situatie die spanning oproept. Dit kan positief zijn als je bijvoorbeeld gaat trouwen of een
belangrijke prestatie moet leveren voor je werk. Stress is dan een natuurlijke reactie op ons lichaam bij uitdagende situaties. Maar wanneer stress chronisch wordt en ontkent wordt kan het schadelijk worden voor fysieke, emotioneel en mentale gezondheid. Je natuurlijk evenwicht is dan verstoord.

Veel mensen komen met fysieke klachten bij de huisarts zonder dat er een duidelijke oorzaak voor is. Door bewustwording leer je beter om te gaan met stress en ben je in staat om te luisteren wat de fysieke klachten je te vertellen hebben.

“ luister naar je hoofd, hart en buik”

Wanneer stress begrepen wordt kan je deze leren loslaten. Loslaten is in eerste instantie toelaten i.p.v. er vanaf willen. Hierdoor zal je meer ontspanning, geluk en positieve energie ervaren.

Sinds Juni 2023 heb ik mijn certificaat EMDR Practitioner gehaald. Het is een zeer waardevolle aanvulling voor de praktijk. Hieronder uitleg over wat EMDR inhoudt.

EMDR is een behandelvorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische
gebeurtenis. De afkorting EMDR staat voor: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR vervaagt de levendigheid van een herinnering en de pijnlijke emoties die daarmee gepaard gaan.

EMDR is een gestructureerde en geprotocolleerde behandelmethode. Het protocol bestaat uit 8 fasen of stappen die noodzakelijk zijn om alle aspecten van het probleem aan te pakken.  
Eerst wordt de cliënt gevraagd om te vertellen wat er gebeurd is.
Daarna vraagt de therapeut je om stil te staan bij de herinnering die het meeste angst oproept. Terwijl de cliënt zich concentreert op dat beeld in het hoofd wordt er bilaterale stimulatie aangeboden. Regelmatig vraagt de therapeut wat er wordt opgemerkt of wat er opkomt. Dat kunnen beelden, gedachten, emoties of lichamelijke reacties zijn. De cliënt zal het beeld van die gebeurtenis steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door totdat de cliënt niet meer van slag geraakt als hij/zij aan het gebeurde
terugdenkt.  

Na afloop van de EMDR kan het effect nog even doorwerken. De client kan zich moe voelen en het kan zijn dat er nog opnieuw beelden opkomen. Dit hoort bij het proces.